2021. évi munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzésre vonatkozó Hatósági Ellenőrzési Terv

2021. évi munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzésre vonatkozó Hatósági Ellenőrzési Terv

2021. I-II-III. negyedévében kitüntetett figyelmet kap az építőipari vállalkozások munkavédelmi hatósági ellenőrzése! Az ellenőrzés tárgya: az építőipari kivitelezési tevékenységek célvizsgálata, az építőipari ágazatban bekövetkezett munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések számának csökkentése. Ugyanebben az ágazatban munkaügyi ellenőrzések is várhatók (plusz: kiemelt figyelmet fordít még a hatóság a személy- és vagyonvédelmi, valamint a takarítási tevékenységet végző munkáltatók ellenőrzésére; azaz: a bejelentés nélküli munkavégzéssel leggyakrabban érintett területekre). Forrás:ommf.gov.hu; Mufosz http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=774
Read More
Módosult a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

Módosult a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

A január 1-jén hatályba lépett változás szerint a honvédelemért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások kivételével közigazgatási szankcióként figyelmeztetés nem alkalmazható az alábbi linken részletezett közigazgatási szabályszegések miatt indult közigazgatási hatósági eljárások esetén. Részletek:https://www.langlovagok.hu/.../valtozas-a-tuzvedelmi.../
Read More
Eldőlt! Mégsem kell alkalmazni az Fktv. szabályait a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatások esetén.

Eldőlt! Mégsem kell alkalmazni az Fktv. szabályait a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatások esetén.

2021.01.05. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása- a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény munkavédelmi oktatást érintő módosításáról.A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 2021.01.01-jén hatályba lépett módosítása értelmében a törvény előírásait nem kell alkalmazni a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján a munkáltató kötelezettségeként előírt oktatásra, képzésre [1. § (1a) bekezdés]. A munkavédelmi oktatásokra tehát nem kell alkalmazni az Fktv. szabályait, így megszűnt az Fktv. szerinti bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség. Ez vonatkozik a munkáltató kötelező tűzvédelmi oktatásaira is! A jogszabály módosítás szövege itt tekinthető meg. Forrás: ommf.gov.hu
Read More
Változás a orvosi alkalmassági vizsgálatok érvényességében a veszélyhelyzet alatt.

Változás a orvosi alkalmassági vizsgálatok érvényességében a veszélyhelyzet alatt.

2021.01.04. - Tájékoztatás a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok és szakellátó helyek részére- az Emberi erőforrások Minisztériuma Egészségügyi Szakmai Kollégium Foglalkozás-orvostan Tagozat 2020. december 31-én közzétett eljárásrendje a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok járvány kapcsán ellátandó feladatairól.Az Eljárásrend az új koronavírus által okozott veszélyhelyzet megszüntetését követően az elhalasztott időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok (ideértve a járványügyi érdekből elvégzett tüdőszűrő vizsgálatokat is) érvényességének időtartamát a veszélyhelyzet megszüntetését követő 90 napig meghosszabbítja, azzal, hogy a vizsgálatokat be kell ütemezni, és legkésőbb 90 napon belül el kell végezni.Tovább a tájékoztatásra. Forrás: ommf.gov.hu
Read More
Megkezdődött a szüret! Mustgáz veszély!

Megkezdődött a szüret! Mustgáz veszély!

A legkorábbi érésű szőlőfajták szüretelése megkezdődött Magyarországon. A szüreti időszakban számolni kell a mezőgazdasági munkák egyik jellegzetes veszélyforrásával, a must erjedésével, ezért aInnovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztálya felhívja valamennyi borkészítéssel foglalkozó munkáltató figyelmét a mustgáz veszélyeire. A felhívás letöltése. A Katasztrófavédelem is figyelmeztet a veszélyre! Erről az alább lehet megtekinteni egy tájékoztató videót. https://www.youtube.com/watch?v=jkGoCzOWxwQ
Read More
Kibővült a Tűzterjedés elleni védelem című tűzvédelmi műszaki irányelv

Kibővült a Tűzterjedés elleni védelem című tűzvédelmi műszaki irányelv

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzvédelmi és tűzmegelőzési főosztályának munkatársai által közösen, külső szakemberek bevonásával kidolgozott módosításban foglaltakat 2020. július 20-tól lehet alkalmazni. A tűzvédelmi műszaki irányelv több lényeges módosítást tartalmaz. A jövőben segítséget nyújt a tervezőknek és szakértőknek abban a kérdésben, hogy a tűztávolságon belüli, szemben álló homlokzatoknál mely épületrészek nem befolyásolják a tűz terjedését. Így ezeket az épületrészeket – bizonyos feltételek teljesülése esetén – nem kell figyelembe venni a tűztávolság számításakor. Az irányelvbe új megoldások kerültek arról, hogyan kell kialakítani a 120°-nál nagyobb szögben találkozó, különböző tűzszakaszokhoz tartozó homlokzatoknál a homlokzati síkból kiugró függőfolyosókat és erkélyeket, hogy azok meggátolják a tűz terjedését. Bővült az azonos tűzszakaszba tartozó szintek között a homlokzati tűzterjedés elleni védelem biztosítására alkalmas megoldások (függönyfal és ahhoz kapcsolódó tűzterjedési gát szerkezete), valamint az épületgépészeti csövek és…
Read More
Mi a különbség maszk és maszk között? Összeszedtük hogy mindenki tisztán lásson a témában!

Mi a különbség maszk és maszk között? Összeszedtük hogy mindenki tisztán lásson a témában!

A maszkok két csoportba sorolhatók, egyéni védőeszközök vagy orvostechnikai eszközök. Az alábbiakban általánosságban foglaltuk össze a maszkokra vonatkozó tudnivalókat. 1. Egyéni védőeszköz: Az arcmaszkok közül, az állampolgárok által viselhető maszkok (amiben pl. a médiában látható felvételeken is láthatók az emberek az utcán), jellemzően PPE-k (azaz personal protective equipment-ek – egyéni védőeszközök) az EU-ban és az USA-ban. A lakossági felhasználásra valós védelmet kizárólag a legalább az "N95" jelölésű pormaszkok, vagy az EN 149 szabvány szerinti "FFP2" maszkok, vagy ezektől is magasabb követelményrendszernek megfelelő légzőmaszkok nyújthatnak. Az ilyen eszközöket úgy tervezték, hogy megakadályozzák a kisméretű részecskék 95% -ának az orr és a száj területére történő bejutását. De csak akkor működnek, ha az archoz megfelelően illeszkednek (lásd pl. arcszőrzet hiánya), és nem alkalmasak gyermekek számára. Légzésvédő eszközök: A légzőrendszeren keresztül belégzéssel a szervezetbe jutó szennyező anyagoktól és…
Read More
Új rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

Új rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

2020. február 7-én hatályba lépett a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet, ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 31.) EüM-SzCsM együttes rendelet. A szabályozás módosításának célja, hogy a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét szolgáló szabályok érvényesülését elősegítse, és a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló 2017/2398 európai parlamenti és tanácsi irányelvet, továbbá a munkájuk során rákkeltő, illetve mutagén anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló 2019/130 európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültesse. Összhangban a munkavédelmi szabályrendszer azon céljával, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megteremtésének kötelezettsége a munkáltató alapvető feladata, az új ITM rendelet…
Read More
Megjelent a Kockázati osztályba sorolás TvMI is.

Megjelent a Kockázati osztályba sorolás TvMI is.

Az irányelv segítséget nyújt a tervezők és szakértők számára az új, valamint a meglévő épületek átalakítását követő, illetve a vegyes alaprendeltetésű kockázati egységek kockázati osztályának meghatározásához. Tartalmazza, hogy miként kell a több kijárattal rendelkező épületeknél figyelembe venni a szinteket, valamint azt, hogy az építményszintek számának megállapításakor mely szinteket lehet figyelmen kívül hagyni. Az irányelv mindezen túl kitér arra is, hogy a menekülési képesség egyes rendeltetések kockázati osztályát hogyan befolyásolja. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban nem szereplő tárolási funkciók, valamint egyes ipari és mezőgazdasági rendeltetések kockázati osztályára nézve is iránymutatást ad a dokumentum.  https://katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2020-01/68495.pdf Forrás: katasztrofavedelem.hu
Read More
Módosultak a tűzvédelmi műszaki irányelvek

Módosultak a tűzvédelmi műszaki irányelvek

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően tűzvédelmi szakemberek javaslatai alapján módosultak a tűzvédelmi műszaki irányelvek. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatot kiegészítő dokumentumok változtatásakor most is szempont volt, hogy döntési szabadságot hagyjanak a tervezésnél és a kivitelezésnél, miközben a biztonságot mindvégig szem előtt tartják. E kettős cél egyidejű eléréséhez komoly szakmai háttérmunkára van szükség, ennek a folyamatnak került a közelmúltban pont a végére. A megújult irányelvek között egy új is helyet kapott, így már tizenhárom ilyen szakmai dokumentum létezik. A katasztrófavédelem tűzmegelőzéssel és hatósági munkával foglalkozó szakemberei külső szakértők bevonásával dolgozták ki az irányelveket, az új a robbanás elleni védelemmel foglalkozik.  A tűzvédelmi műszaki irányelvek honlapunkon itt érhetőek el.  Forrás: BM OKF
Read More