Blog

A biztonság mindenek előtt!

2022-ben a kézi és gép anyagmozgatás valamint a III. fokú hőségriadóhoz kapcsolódó munkafeltételeket ellenőrzi a hatóság

– a 2022. évi munkavédelmi és foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzésre vonatkozó országos hatósági ellenőrzési tervről tájékoztat az ITM. Országos hatósági ellenőrzési terv 2022. év – letöltés. Forrás: ommf.gov.hu

Módosítás előtt az Országos Tűzvédelmi Szabályzat

Az EU-s eljárás A vonatkozó EU-s jogforrásnak megfelelően [2015. szeptember 9-i (EU)2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv] az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) módosított normaszövegét – mint műszaki szabálytervezetet – az Európai Bizottság megkapta, és jelenleg a három hónapos tagállami véleményezési szakasz tart. Az előzetes bejelentést követően az OTSZ új…
Read more

2021. évi munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzésre vonatkozó Hatósági Ellenőrzési Terv

2021. I-II-III. negyedévében kitüntetett figyelmet kap az építőipari vállalkozások munkavédelmi hatósági ellenőrzése! Az ellenőrzés tárgya: az építőipari kivitelezési tevékenységek célvizsgálata, az építőipari ágazatban bekövetkezett munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések számának csökkentése. Ugyanebben az ágazatban munkaügyi ellenőrzések is várhatók (plusz: kiemelt figyelmet fordít még a hatóság a személy- és vagyonvédelmi, valamint a takarítási tevékenységet végző munkáltatók ellenőrzésére;…
Read more

Módosult a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

A január 1-jén hatályba lépett változás szerint a honvédelemért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások kivételével közigazgatási szankcióként figyelmeztetés nem alkalmazható az alábbi linken részletezett közigazgatási szabályszegések miatt indult közigazgatási hatósági eljárások esetén. Részletek:https://www.langlovagok.hu/…/valtozas-a-tuzvedelmi…/

Eldőlt! Mégsem kell alkalmazni az Fktv. szabályait a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatások esetén.

2021.01.05. – Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása – a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény munkavédelmi oktatást érintő módosításáról. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 2021.01.01-jén hatályba lépett módosítása értelmében a törvény előírásait nem kell alkalmazni a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján a munkáltató kötelezettségeként előírt oktatásra, képzésre [1. § (1a)…
Read more

Változás a orvosi alkalmassági vizsgálatok érvényességében a veszélyhelyzet alatt.

2021.01.04. – Tájékoztatás a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok és szakellátó helyek részére – az Emberi erőforrások Minisztériuma Egészségügyi Szakmai Kollégium Foglalkozás-orvostan Tagozat 2020. december 31-én közzétett eljárásrendje a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok járvány kapcsán ellátandó feladatairól. Az Eljárásrend az új koronavírus által okozott veszélyhelyzet megszüntetését követően az elhalasztott időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok (ideértve a járványügyi érdekből elvégzett tüdőszűrő…
Read more

Megkezdődött a szüret! Mustgáz veszély!

A legkorábbi érésű szőlőfajták szüretelése megkezdődött Magyarországon. A szüreti időszakban számolni kell a mezőgazdasági munkák egyik jellegzetes veszélyforrásával, a must erjedésével, ezért aInnovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztálya felhívja valamennyi borkészítéssel foglalkozó munkáltató figyelmét a mustgáz veszélyeire. A felhívás letöltése. A Katasztrófavédelem is figyelmeztet a veszélyre! Erről az alább lehet megtekinteni egy tájékoztató videót.

Kibővült a Tűzterjedés elleni védelem című tűzvédelmi műszaki irányelv

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzvédelmi és tűzmegelőzési főosztályának munkatársai által közösen, külső szakemberek bevonásával kidolgozott módosításban foglaltakat 2020. július 20-tól lehet alkalmazni. A tűzvédelmi műszaki irányelv több lényeges módosítást tartalmaz. A jövőben segítséget nyújt a tervezőknek és szakértőknek abban a kérdésben, hogy a tűztávolságon belüli, szemben álló homlokzatoknál mely épületrészek nem befolyásolják a tűz terjedését.…
Read more

Mi a különbség maszk és maszk között? Összeszedtük hogy mindenki tisztán lásson a témában!

A maszkok két csoportba sorolhatók, egyéni védőeszközök vagy orvostechnikai eszközök. Az alábbiakban általánosságban foglaltuk össze a maszkokra vonatkozó tudnivalókat. 1. Egyéni védőeszköz: Az arcmaszkok közül, az állampolgárok által viselhető maszkok (amiben pl. a médiában látható felvételeken is láthatók az emberek az utcán), jellemzően PPE-k (azaz personal protective equipment-ek – egyéni védőeszközök) az EU-ban és az USA-ban. A lakossági…
Read more

Új rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

2020. február 7-én hatályba lépett a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet, ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 31.) EüM-SzCsM együttes rendelet. A szabályozás módosításának célja, hogy a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét szolgáló szabályok…
Read more