Munkavédelem

A biztonság mindenek előtt!

Hogy milyen veszélyekkel találkozhatunk a munkavégzésünk során, azt nem is gondolnánk. Ez alapvetően a munkatevékenység jellegétől függ.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket, az állam, a munkáltatók és a munkavállalók feladatait, jogait és kötelességeit az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről határozza meg.

A munkavédelem két fő területre osztható, munkavédelemre és munkaegészségügyre.

Ha már 1 főt foglalkoztat, akkor kötelessége a munkavállalók érdekében a munkavédelmi előírásokat betartani, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit megteremteni, alkalmazni.

Hogy milyen dokumentumokkal kell rendelkezni ha már foglalkoztat munkavállalót? Kötelező rendelkeznie foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok rendjével, oktatási tematikával és rendjével, munkahelyi kockázatértékeléssel, egyéni védőeszköz juttatási renddel, munkavédelmi stratégiával. A munkavállalók munkavédelmi oktatását is meg kell szerveznie.

Ha az előírásokat nem tartjuk be, amellett hogy munkabaleset, megbetegedés történhet, a munkavédelmi hatóság is bírságot szabhat ki a munkáltatóra. A hatóság ellenőrzések keretében ellenőrzi a szabályok betartását. Ennek keretében ellenőrzik a kötelező dokumentumaink meglétét, megtörtént-e a munkavédelmi oktatás, valamint a tárgyi és személyi feltételek teljesülését. Ez a munkáltató érdeke, hiszen ha baleset, megbetegedés történik, az termelés, bevétel kieséssel is jár.

Hogy mikor kell munkavédelmi szakembert foglalkoztatnia?

Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet határozza meg a tevékenység munkavédelmi szempontú veszélyességi besorolásától és a munkavállalók létszámától függően, hogy milyen szakképesítésű munkavédelmi szakembert kell alkalmaznia.

Amennyiben munkavédelmi szolgáltatásra van szüksége, kérjen árajánlatot még MA!

 

Képtalálat a következőre: „egyéni védőeszköz”