Szolgáltatások

A biztonság mindenek előtt!

Munkavédelem:

 • Munkavédelmi Szabályzat elkészítése;
 • Kockázatértékelések elvégzése, felülvizsgálata, aktualizálása;
 • Egyéni védőeszköz juttatási rend elkészítése;
 • Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének elkészítése;
 • Egységes és átfogó megelőzési stratégia elkészítése;
 • Munkabalesetek kivizsgálása, dokumentálása, bejelentése;
 • Munkavédelmi oktatási tematika kidolgozása; oktatás megtartása
 • Veszélyes gépek, berendezések munkavédelmi üzembe-helyezésének bonyolítása;
 • Üzembe helyezést megelőző, munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzése;
 • Mentési terv elkészítése;
 • Hatósági képviselet és kapcsolattartás

Tűzvédelem:

 • Tűzvédelmi szabályzat elkészítése vagy felülvizsgálata, napra készen tartásában való közreműködés.
 • Szükséges helyeken tűzriadó terv elkészítése
 • Befogadóképesség meghatározása
 • Kiürítés igazolása
 • Tűzriadó gyakorlatok megszervezése, lebonyolítása és jegyzőkönyvezése
 • Tűzvédelmi oktatási anyagok, tematikák összeállítása, elkészítése
 • Közreműködés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályainak meghatározásában és engedélyezési eljárásában
 • Épületek tűzvédelmi bejárása és a hiányosságok jegyzőkönyvezése
 • Épületek átalakítása, felújítása során felmerülő tűzvédelmi követelmények meghatározásában való részvétel
 • Tűzvédelmi üzemeltetési naplók elkészítése
 • Tűzoltó készülékek karbantartása
 • Tűzoltó vízforrások felülvizsgálata
 • Hatósági képviselet és kapcsolattartás

Környezetvédelem: 

 • Környezetvédelmi bevallások, adatszolgáltatások hatóság(ok) felé (hulladék gazdálkodás, levegőtisztaság-védelem, vízminőség védelem)
 • Környezetvédelmi oktatások
 • Szükséges környezetvédelmi mérések megszervezése, lebonyolítása
 • Kapcsolattartás a hatóságokkal, szakhatóságokkal, hatósági képviselet

MI MEGOLDÁST KÍNÁLUNK!