Tűzvédelem

A biztonság mindenek előtt!

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzése, a tűzeseteknél, való segítségnyújtás, és a tűz elleni védekezésben résztvevők jogainak, kötelezettségeinek, valamint a védekezés szervezeti, irányítási rendjének, személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek szabályozása minden munkáltatónak jogi kötelessége! Erről rendelkezik az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. Ennek szoros párja az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, ami már a létesítés, tűzvédelmi műszaki megoldások, tűzoltástechnikai, valamint a tűzoltó egységek beavatkozást biztosító követelményeket is meghatározza.

Kapcsolódó kép

Minden olyan munkáltatónak, ahol 5 főt (családtagokkal együtt) foglalkoztatnak, már tűzvédelmi szabályzatot kell készíteni. Ennek a mellékletét képezi a tűzriadó terv.

A munkavállalókkal meg kell ismertetni és meg kell tartaniuk, illetőleg meg kell tartatniuk a tulajdonukban, használatukban levő épületek, lakások, járművek, gépek, berendezések, eszközök és anyagok használatára és működtetésére vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat. Ennek érdekében tűzvédelmi oktatást köteles a munkáltató tartani részükre.

Ezek mellett gyakoroltatni kell a menekítést, esetenként szükséges lehet  a kockázati osztályba sorolások elvégzése, kiürítési rajz készítése, illetve meg kell határozni a maximális befogadóképességet (50 fő befogadóképességű helység esetén).

Ezek mellet a létesítmény jellegétől és adottságaitól, tevékenységtől függően tűzvédelmi technikai feltételeket is biztosítani kell folyamatosan (tűzoltó készülék, tűzjelző berendezés, tűzoltó berendezés).

Hogy mikor kell tűzvédelmi szakembert alkalmaznia?

A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet értelmében a gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8 órában kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:

  1. a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, forgalomba hoz, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, forgalmazott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg/liter mennyiséget, de legfeljebb 5000 kg/liter,
  2. a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2,
  3. a gazdálkodó szervezet ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végez és a családtagokkal együtt a munkavégzésben résztvevő munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt, vagy
  4. a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,
    1. amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,
    2. amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy
    3. melyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.

Ha tűzvédelmi szakemberre, szolgáltatásra van szüksége ne várjon tovább! Kérjen ajánlatot még MA!

Kapcsolódó képKapcsolódó képKéptalálat a következőre: „global fire”